viernes, 23 de septiembre de 2011

maría, méndez núñez y verdura en buen estado y sin sillas.-




a gana de comer fai a vella correr.-




volta, vista general y ben modo.-




as veces o demo, e tendeiro.-




tres de troles distintas as postas anteriormente.-




cando busques noiva, mira pra cara déla, pró corpo da mai e a carteira do pai.-




fermosura de aficinados, plaza de españa, e agua na autovía.-




cazador e troiteiro nin boa vida nin bo palleiro.-




gorgullón, trole e festas na alameda.-




na mesa de san francisco, o que e pra catro chega pra cinco.-